مقاله نتايج جراحي کلستياتوم، در ۱۶۶ بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: نتايج جراحي کلستياتوم، در ۱۶۶ بيمار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت مزمن گوش مياني
مقاله کلستياتوم
مقاله خوردگي استخوانچه اي
مقاله فيستول لابيرنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادرپور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي اقدس مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف:عليرغم کاهش کلي در بروز کلستياتوم، هنوز بعنوان يک معضل باقي مانده است. هدف از اين مطالعه بررسي بروز و نوع عوارض کلستياتوم حين جراحي است.
روش بررسي: در يک مطالعه توصيفي نتايج مشاهده شده درحين جراحي گوش از نظر گسترش کلستياتوم و عوارض آن تحت مطالعه قرار گرفتند. ۱۶۶ بيمار مبتلا به کلستياتوم در ۶ سال گذشته توسط يک جراح عمل شدند.
يافته ها: شايعترين پاتولوژي، کلستياتوم بتنهايي بود (۶/۴۷ درصد) و شايعترين نوع گسترش حفره تيمپانيک و آتيک بود (۲/۵۷ درصد). حفره تيمپانيک شايعترين محل درگير (۶/۹۱ درصد) و پنجره بيضوي شايعترين محل درگيري در حفره تيمپانيک بود. علي رغم درگيري وسيع آنتروم (۱۰۰ درصد موارد) شايعترين محل درگير در ماستوييد، تگمان ماستوييد بود. ساييدگي کامل (۵۹٪) و نسبي (۹/۴۰٪) در اينکوس، غالب بود. باز شدن کانال فاسيال (۵/۳۲ درصد) (درگيري سگمان تيمپانيک ۵/۲۶ درصد)، فيستول لابيرنتي (۲/۱۶ درصد) عوارض ديگر بودند.
نتيجه گيري: عوارض عفونت مزمن گوش مياني و وسعت درگيري آن در مطالعه ما بيشتر از ساير مطالعات بود. گسترش کلستياتوم بسيار وسيع بود که علت آن شايد ضعف در مراقبتهاي بهداشتي و آموزش بيمار باشد.