مقاله نتايج درماني ثابت كردن ركتوم از طريق مقعد با تزريق زير مخاطي دکستروز ۵۰% در کودکان مبتلا به پرولاپس رکتوم مقاوم به درمان طبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۳۴ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: نتايج درماني ثابت كردن ركتوم از طريق مقعد با تزريق زير مخاطي دکستروز ۵۰% در کودکان مبتلا به پرولاپس رکتوم مقاوم به درمان طبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرولاپس ركتوم
مقاله عارضه
مقاله عود
مقاله تزريق زير مخاطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جودي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: هيرادفر مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: غروي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اينکه پرولاپس رکتوم در کودکان نسبتا شايع است و روش هاي گوناگون جراحي از طريق شکم يا پرينه و روش هاي غير جراحي مثل تزريق اسکروزان در درمان پرولاپس رکتوم مطرح شده است. در اين مطالعه به بررسي اثر تزريق دکستروز ۵۰% در ثابت کردن رکتوم از طريق پرينه پرداخته شده است.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي بيماران مبتلا به پرولاپس رکتوم مراجعه کننده به درمانگاه جراحي بيمارستان دکتر شيخ از سال ۱۳۸۷-۱۳۸۸ تحت تزريق زير مخاطي دکستروز۵۰ % به منظور ثابت کردن رکتوم قرار گرفتند و نتايج درمان از نظر عود و عوارض بررسي شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي و آزمون كاي اسكوئر و نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
نتايج: در اين مطالعه ۴۶ بيمار بررسي شدند که همه بيماران تحت درمان تزريق زير مخاطي دکستروز ۵۰% قرار گرفتند درمان بدون مشکل خاصي انجام گرفت و نتايج درمان طي دوره ۶ ماهه بررسي شد که هيچگونه عارضه اي از قبيل فيستول، آبسه، احتباس ادراري و نکروز مخاطي ديده نشد. در ۹ بيمار تزريق مجدد به علت عود پرولاپس (پس از يکبار تزريق) لازم شد که با توجه به آسان و ارزان بودن و قابل تکرار بودن روش درماني پرولاپس در اين بيماران نيز پس از تزريق مجدد بدون هيچ عارضه اي بهبود يافت.
نتيجه گيري: با توجه به سادگي و ارزاني و قابل تکرار و بدون عارضه بودن روش درماني پرولاپس رکتوم با تزريق زير مخاطي دکستروز ۵۰% اين روش با پاسخ درماني ۱۰۰% را ميتوان براي درمان پرولاپس در کودکان پيشنهاد نمود. دکستروز ۵۰% ميتواند به عنوان جايگزين مواد اسكروزان مورد استفاده قرار گيرد.