مقاله نتايج درماني ۲۳۰ مورد مننژيوم قاعده جمجمه با گامانايف راديوسرجري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: نتايج درماني ۲۳۰ مورد مننژيوم قاعده جمجمه با گامانايف راديوسرجري در ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گامانايف
مقاله مننژيوم قاعده جمجمه
مقاله راديوسرجري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيطرف محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اذر مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: ميري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ رضايي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عالي خاني مزدك
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شريف تبريزي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي ميبدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مننژيوم هاي قاعده جمجمه درصد عمده اي از مننژيوم هاي مغز را تشكيل مي دهند. درمان مننژيوم هاي قاعده جمجمه دشوار بوده و امكانات مفصلي را نياز دارد زيرا اين تومورها در مجاورت عناصر متعدد حياتي مغز قرار دارند. راديوسرجري در حال حاضر به عنوان يك راه درماني موثر در اين تومورها مطرح مي باشد. در اين مطالعه به اثربخشي اين روش در درمان اين تومورها مي پردازيم.
روش بررسي: براي نخستين بار ۲۳۰ مورد مننژيوما را در يك مطالعه بررسي موارد، گزارش مي كنيم كه در ايران با استفاده از گامانايف مدل C تحت راديوسرجري قرار گرفته اند. گامانايف راديوسرجري با متوسط دوز ۱۵ گري و ايزودوز %۵۰ صورت گرفت.
يافته ها: از ۲۳۰ مورد مننژيوم قاعده جمجمه ارجاعي به مركز گامانايف ايران،(%۳۵) ۸۰  بيمار موارد جديد بودند و بقيه يك يا چند مرتبه تحت درمان با روش جراحي قرار گرفته بودند. هيچ كدام از بيماران بعد از اين درمان دچار مرگ و مير نشدند. شايع ترين عوارض، سردرد شديد (۳۰ بيمار) و ادم دور تومور (۱۲ بيمار) بود.
نتيجه گيري: بر طبق تعريف انجام گرفته از كنترل تومور، كه به صورت حجم ثابت و يا كاهش يافته تومور بود در ۲۱۹ (%۹۵) بيمار تومور كنترل شد. در بيماراني كه قبلا تحت درمان با روش جراحي قرار نگرفته بودند، بهبود باليني بيشتري مشاهده گرديد. در صورت حضور شرايط لازم از نظر حجم تومور و عدم وجود نقص پيشرونده عصبي بيمار مي تواند به صورت اوليه تحت درمان با گامانايف قرار گيرد، و در غير اين موارد راديوسرجري به عنوان درمان تكميلي مفيد خواهد بود.