مقاله نتايج درمان جراحي ازوتروپي تطابقي نسبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: نتايج درمان جراحي ازوتروپي تطابقي نسبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبيي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عندليب ديما
جناب آقای / سرکار خانم: توكل الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان محمدلو فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: مولازاده نگين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين نتايج جراحي ازوتروپي تطابقي نسبي (partial).
روش پژوهش: تعداد ۳۸ بيمار كه طي سال هاي ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۷ با تشخيص ازوتروپي تطابقي نسبي در بيمارستان نيكوكاري تبريز كانديد عمل جراحي شده بودند، وارد يك مطالعه گذشته نگر توصيفي- تحليلي شدند. مشخصات بيماران شامل سن، جنس، مقدار عيب انكساري، حدت بينايي، نوع جراحي، ميزان انحراف قبل و بعد از جراحي و طول مدت پي گيري ثبت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در بين بيماران مبتلا به ازوتروپي، فراواني نوع نسبي، ۳۸٫۲۹ درصد بود. سن بيماران در زمان جراحي به طور متوسط ۶٫۳۲±۳٫۳۸ سال، معادل كروي عيب انكساري قبل از جراحي +۴٫۱±۱٫۹۲ ديوپتر و ۵۴٫۰۴ درصد بيماران مبتلا به تنبلي چشم بودند. بيماران به طور متوسط ۱۸٫۷۶±۱۳٫۵۸ ماه پي گيري شدند. ميزان متوسط انحراف چشم قبل و بعد از جراحي به ترتيب ۳۰٫۸۷±۱۰٫۳ و ۲٫۰۵±۵٫۷ پريسم ديوپتر (P<0.001) و مقدار متوسط رسس عضلات راست داخلي ۵٫۴۸±۰٫۶۶ ميلي متر بود. پس از جراحي اول، در ۷۸٫۹ درصد موارد، اين مقدار به ۱۰ پريسم ديوپتر يا كم تر كاهش يافت. در نهايت در ۱۸٫۴ درصد بيماران ازوتروپي به طور كامل اصلاح نشد و ۲٫۶ درصد افراد مبتلا به اگزوتروپي متوالي گرديدند.
نتيجه گيري: مقدار انحراف چشم، عيب انكساري و وجود تنبلي چشم بر ميزان موفقيت جراحي ازوتروپي تطابقي نسبتي اثر معني داري ندارد.