مقاله نتايج درمان شكستگي تنه هومروس به روش ميله گذاري اينترمدولاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۵۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: نتايج درمان شكستگي تنه هومروس به روش ميله گذاري اينترمدولاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگي تنه هومروس
مقاله روش ميله گذاري اينترمدولاري
مقاله جوش خوردگي استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقتدايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيشتر شكستگي هاي حاد تنه استخوان بازو مي تواند با روش هاي محافظه كارانه به شكل موفقي درمان شود. درمان هاي جراحي در شكستگي هاي خاص پيشنهاد مي شود. ميله گذاري اينترمدولاري در درمان شكستگي هاي تنه استخوان بازو در مواردي مانند صدمات متعدد بدني توصيه مي شود. هدف اين مطالعه ارزيابي نتيجه درماني و عوارض ميله گذاري اينترامدولاري در درمان شكستگي هاي تنه استخوان بازو بود.
روش كار: در يك مطالعه توصيفي، تمامي بيماران با بلوغ استخواني بستري شده در مراكز دانشگاهي در فاصله سالهاي ۸۲ تا ۸۶ نيازمند به عمل جراحي در اين مطالعه وارد شدند. ۲۷ شكستگي تنه استخوان بازو (۱۷ مرد و ۱۰ زن) تحت درمان با ميله گذاري اينترمدولاري قرار گرفتند. ارزيابي نتايج باليني عبارت بودند از بهبود شكستگي، بهبود وضعيت عصب راديال و ناراحتي بازو و شانه. بررسي راديوگرافيك شامل هم ترازي شكستگي، تاخير جوش خوردگي يا عدم جوش خوردگي. پس از جمع آوري، اين اطلاعات در نرم افزار آماري SPSS وارد و با كمك تست هاي توصيفي مورد تجريه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: بيماران با ميانگين سني
۳۷٫۵ سال در اين مطالعه وارد شدند. جوش خوردگي استخوان در %۹۶٫۳ بيماران بدست آمد و عملكرد در %۸۸٫۹ عالي يا خوب بود. موردي هم از عفونت، هم راستا نبودن، از دست دادن فيكساسيون و شكستگي وسيله در اين بيماران وجود نداشت.
نتيجه گيري: ما اين روش جراحي را به عنوان آلترناتيو مناسب براي روش بسته درماني شكستگي تنه استخوان بازو توصيه مي كنيم هر چند نياز به بررسي آينده نگر و ترجيحا مقايسه اي بيشتري دارد.