مقاله نتايج درمان عوارض فيستول هاي شرياني وريدي اندام فوقاني در بيمارستان سينا تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: نتايج درمان عوارض فيستول هاي شرياني وريدي اندام فوقاني در بيمارستان سينا تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيستول شرياني – وريدي
مقاله تغييرات آنوريسمال
مقاله سندرم استيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: معيني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدامير
جناب آقای / سرکار خانم: دواتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فيستول هاي شرياني وريدي راه انتخابي براي همودياليز مي باشند. از عوارض ايجاد فيستول هاي شرياني وريدي تغييرات آنوريسمال فيستول و سندرم استيل (Steal Syndrome) مي باشد. در اين مقاله ما دو روش جديد براي کنترل اين عوارض در فيستول هاي پهلو به پهلو اندام فوقاني معرفي خواهيم کرد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه که به صورت مجموعه موردي طراحي شده بود، براي بيماران با تغييرات آنوريسمال، ابتدا وريد در ابتدا و انتهاي آنوريسم ليگاتور شد، سپس وريد آنوريسمال در دو انتها قطع و آزاد گرديد و بوسيله فشار در محل، محتويات آنوريسم تخليه شده و بعد از ترميم محل برش ها، پانسمان فشاري محل به مدت يک هفته انجام شد. در روش ديگر بيماران مبتلا به سندرم استيل با فيستول شرياني وريدي پهلو به پهلوي آرنج، توسط سونوگرافي داپلر، اندام فوقاني مورد ارزيابي قرار گرفته و وريد پرفوران اندام فوقاني ليگاتور گرديد.
يافته ها: براي تغييرات آنوريسمال در طول يک هفته پانسمان فشاري محل آنوريسم با ايجاد فيبروز در محل، آنوريسم حذف شد و در پيگيري اين بيماران هيچ عارضه اي ديده نشد. در مورد سندرم استيل نيز نتايج مطالعه، افزايش جريان خون در وريد پرفوران را نشان داد. در نتيجه ما توانستيم با بستن وريد پرفوران پديده استيل را کنترل کنيم. علايم سندرم استيل در تمام بيماران ناپديد شد و در ۸۰% بيماران فيستول شرياني وريدي را حفظ گرديد.
نتيجه گيري: نتايج ما نشان داد، در درمان بيماران با سندرم استيل در فيستول هاي پهلو به پهلو مي توان از بستن وريد پرفوران استفاده کرد. همچنين تجربه ما نشان داد، در زمان ايجاد فيستول شرياني وريدي، قطع وريد پرفوران مي تواند مانع توسعه اين سندرم شود. در پيگيري بيماران با تغييرات آنوريسمال، هيچ عارضه اي در بيماران مشاهده نشد.