مقاله نتايج مادري – جنيني جراحي هاي دريچه اي قلب در زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۴۰ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: نتايج مادري – جنيني جراحي هاي دريچه اي قلب در زنان باردار
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مادري – جنيني
مقاله بيماري هاي دريچه اي قلب
مقاله حاملگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني شهين
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اصل آذين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اعمال جراحي دريچه اي در دوران حاملگي مشكلات و پيچيدگي هاي خاص مادري – جنيني متعددي دارند.
مواد وروش كار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي تعداد ۱۱ مورد جراحي دريچه اي قلب در حين حاملگي در طي سالهاي ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۵ مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۲۰/۳±۰۹/۳۲ سال بود. سه مورد تعويض دريچه آئورت، يك مورد تعويض دريچه ميترال وآئورت توام و يك مورد هم تعويض دريچه هاي ميترال،آئورت و تريكوسپيد توام مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج نشان دادند كه انجام جراحي دريچه قلب در خانم هاي حامله با خطر مادري – جنيني كمي همراه مي باشد. ارزيابي و سنجش هاي دقيق، قبل از تصميم به حاملگي و نيز در طي حاملگي در چنين مواردي توسط يك تيم مجرب از متخصصين بسيار ضروري است.