مقاله نتايج يک روش کنترل پروگزيمال آيورت در ۵۷ بيمار مبتلا به آنوريسم آيورت شکمي پاره شده در بيمارستان شهداي تجريش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: نتايج يک روش کنترل پروگزيمال آيورت در ۵۷ بيمار مبتلا به آنوريسم آيورت شکمي پاره شده در بيمارستان شهداي تجريش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنوريسم
مقاله آيورت شکمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صبحيه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صابري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تدين نيكي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنوريسم آيورت شکمي يک بيماري عروقي خطرناک مي باشد که در صورت عدم درمان مناسب نتايج فاجعه باري به دنبال خواهد داشت. پيامد و بقاي بيمار پس از جراحي ترميم آنوريسم آيورت پاره شده به کنترل سريع و مطمين بخش پروگزيمال آيورت بستگي دارد. اين مطالعه طراحي شده است تا نتايج استفاده از کاتتر فولي شماره fr 24-20 را به عنوان کنترل کننده خونريزي در بخش پروگزيمال و بالاتر از شريان رنال، در بيماران دچار آنوريسم آيورت پاره شده مورد بررسي قرار دهد. مواد و روش ها: مطالعه اخير مطالعه اي توصيفي به صورت گزارش مجموعه موردي (Case-Series) در جهت ارايه نتايج روش کنترل اوليه پروگزيمال آيورت بصورت اندولومينال مي باشد. در اين روش با استفاده از قرار دادن سوند فولي شماره fr 24-20 (برحسب اندازه قطر ايورت) از طريق ساک آنوريسم در محل بالاي شريان هاي رنال کنترل اوليه گرفته مي شود. سپس تبديل آن به روش کنترل مطمين از ناحيه گردن آنوريسم با استفاده از کلامپ ساتنسکي انجام مي شود. بروز عوارض حين و بعد از عمل و ميزان مرگ و مير آن با روش هاي ديگر در مطالعات قبلي مقايسه شده است. براي گزارش متغيرهاي کمي از ميانگين، انحراف معيار و دامنه و براي متغيرهاي کيفي از فراواني و نسبت استفاده شده است. يافته ها: اين مطالعه بر روي ۵۷ مورد آنوريسم آيورت شکمي پاره شده اي که طي سال هاي ۱۳۷۵ الي ۱۳۸۶ در بيمارستان شهداي تجريش تحت عمل جراحي قرار گرفتند، انجام گرفت. از ۵۷ مورد بيمار مبتلا به RAAA که به اورژانس رسيدند، ۲۲ مورد (۳۸٫۵%) در اورژانس فوت کردند. ميزان مرگ و مير در افرادي که تحت عمل جراحي قرار گرفتند، ۲۶ مورد از ۳۵ مورد بود که ۶۸٫۷% آنها در ۲۴ ساعت اول فوت کردند. نوع و ميزان عوارض بعد از عمل عبارت بود از دياليز ۸ مورد (۲۲٫۹%)، ايسکمي گوارشي ۳ مورد (۶٫۸%)، سکته قلبي ۲ مورد (۷٫۵%)، سکته مغزي ۱ مورد (۹٫۲%)، ترومبوز وريد عمقي ۱ مورد (۹٫۲%) بود. نتيجه گيري: استفاده از سوند فولي براي کنترل قسمت پروگزيمال آيورت با مورتاليتي و موربيديتي کمتري همراه است و استفاده از اين روش جديد مي تواند بهبود نتايج را به دنبال داشته باشد.