مقاله نتايج پيوند لايه اي عميق قدامي قرنيه به روش حباب بزرگ در کراتکتازي بعد از ليزيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: نتايج پيوند لايه اي عميق قدامي قرنيه به روش حباب بزرگ در کراتکتازي بعد از ليزيک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: رضاعي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم زاده آران احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين نتايج بينايي شامل حدت بينايي، عيب انکساري و کراتومتري بعد از پيوند لايه اي عميق قدامي قرنيه (DALK)  به روش حباب بزرگ در بيماران مبتلا به کراتکتازي بعد از ليزيک.
روش پژوهش: در اين مطالعه، داده هاي قبل و بعد از جراحي بيماران مبتلا به کراتکتازي بعد از ليزيک که بين سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ تحت عمل  (deep anterior lamellar keratoplasty) DALK به روش حباب بزرگ قرار گرفته بودند، مقايسه شدند. علت انجام پيوند قرنيه در اين بيماران شامل عدم تحمل لنزهاي تماسي سخت و يا عينک اصلاحي بود. DALK با روش حباب بزرگ در همه موارد با موفقيت انجام شد. حدت بينايي اصلاح نشده (UCVA)، بهترين ديد اصلاح شده با عينک (BSCVA)، معادل کروي عيب انکساري (SE)، متوسط کراتومتري و آستيگماتيسم اندازه گيري شده توسط کراتومتري قبل و بعد از عمل جراحي مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد ۱۱ چشم از ۱۰ بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفتند. ميانگين سن بيماران ۳۱٫۶±۷٫۴ سال و ميانگين طول پيگيري بعد از پيوند ۲۶٫۲±۶٫۵ ماه بود. ميانگين UCVA و BSCVA، به ترتيب از ۲۰٫۴۰۰ به (P=0.39) 20.160 و از ۲۰٫۱۶۰ به (P=0.0007) 20.40 افزايش يافت. ميانگين SE، ۲ ديوپتر افزايش يافت و از ۵٫۴±۱۱٫۵۳ – ديوپتر به ۱۳٫۴۵±۱۰٫۵ – ديوپتر رسيد .(P=0.34) ميانگين کراتومتري قبل از عمل ۴۶٫۸۱±۷٫۲ ديوپتر بود که بعد از عمل به ۴۶٫۳۱±۱۰٫۹ رسيد .(P=0.08) ميزان آستيگماتيسم کراتومتري نيز از ۴٫۷۵±۲٫۶ ديوپتر قبل از عمل به ۴٫۵۵±۲٫۵ ديوپتر بعد از عمل کاهش يافت.(P=0.81)
نتيجه گيري: DALK به روش حباب بزرگ روشي موثر و قابل تکرار براي کراتکتازي بعد از ليزيک مي باشد و باعث افزايش BSCVA مي شود. با اين حال، هم بيمار و هم جراح بايد انتظار عيب انکساري بالا پس از عمل جراحي را داشته باشند.