مقاله نتايج کوتاه مدت درمان شکستگي هاي ناپايدار استابولوم به روش جراحي و غيرجراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۳۰ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: نتايج کوتاه مدت درمان شکستگي هاي ناپايدار استابولوم به روش جراحي و غيرجراحي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استابولوم
مقاله شكستگي هاي استخوان
مقاله پيامد درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بيرجندي نژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: بيدخوري اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: شکستگي هاي استابولوم جزو شکستگي هاي شايع مي باشند و چالش هاي زيادي در استفاده از دو روش جراحي و غيرجراحي براي درمان وجود دارد. با توجه به اينکه درمان نادرست اين شکستگي ها مي تواند عوارض زيادي براي بيمار داشته باشد، هدف از اين مطالعه، مقايسه نتايج درمان شکستگي هاي بي ثبات استابولوم به دو روش جراحي و غيرجراحي بود.
مواد و روش ها: در يک مطالعه گذشته نگر، ۴۰ بيمار با شکستگي بي ثبات استابولوم که طي سال هاي ۸۶ – ۱۳۸۴ در يک مرکز آموزشي درماني مشهد درمان شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سن بيماران ۳۴٫۵ سال (۵۰- ۲۰ سال) بود. بيماران به دو گروه ۲۰ نفره جراحي و غيرجراحي تقسيم شدند. سن، جنس، نوع و مکانيسم شکستگي، صدمات همراه، زمان جوش خوردن راديولوژيک، ترومبوز وريدهاي عمقي، استخوان سازي نابجا، آسيب هاي عصبي، آمبولي چربي، دامنه حرکتي مفصل هيپ، هزينه و رضايت مندي بيماران با سيستم نمره دهي «هاريس» بررسي گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد بين عملکرد دو گروه درمان جراحي و غيرجراحي تفاوت معني داري وجود نداشت. اگرچه ميزان استخوان سازي نابجا و آسيب هاي عصبي بعد از عمل در گروه جراحي بيشتر بود ولي تفاوت آنها معني دار نبود. در مرحله پيگيري زمان جوش خوردن راديولوژيک در گروه غيرجراحي کمتر، و هزينه ها در گروه غيرجراحي به طور معني داري بيشتر بود (P<0.01).
نتیجه گیري: درمان جراحي شكستگي هاي استابولوم به شرايط خاصي نياز دارد. وجود جراح با تجربه، تجهيزات لازم، اتاق عمل مناسب و … جهت حصول جااندازي آناتوميک بدون جابه جايي مفصل هيپ، و نيز براي اعمال بازسازي بعدي و افزايش عملكرد بيمار ضروري است.