مقاله نتايج ۱۰ ساله بررسي مناسبترين زمان جنگل کاري با بلندمازو (.Quercus castaneifolia C.A.M) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: نتايج ۱۰ ساله بررسي مناسبترين زمان جنگل کاري با بلندمازو (.Quercus castaneifolia C.A.M)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان جنگل کاري
مقاله نهال يکساله
مقاله بلندمازو
مقاله زنده ماني
مقاله ارتفاع
مقاله گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجاني شيرازي بابا
جناب آقای / سرکار خانم: همتي ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: امان زاده بيت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلندمازو يکي از گونه هاي باارزش جنگلهاي شمال است. براي تعيين مناسبترين زمان جنگل کاري با بلندمازو(Quercus castaneifolia C.A.M.)  اين تحقيق در سال ۱۳۷۴ در منطقه شفارود استان گيلان در دو منطقه ارتفاعي پايين بند و ميان بند به روش بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و شش تيمار (کاشت نهال يکساله در ماههاي آذر، دي، بهمن، اسفند، فروردين و دپو نهال در اسفند و کاشت آن در فروردين ماه براي مدت ۱۰ سال) با ۱۰۰ اصله نهال در هر قطعه نمونه با فاصله کاشت ۱×۱ متر و با مجموع ۱۸۰۰ اصله در هر منطقه ارتفاعي (در مجموع در دو منطقه ارتفاعي با ۳۶۰۰ اصله نهال در هر سال) به اجرا درآمد. پس از پايان رويش هر ساله، درصد زنده ماني و ارتفاع ۳۶ اصله از نهالهاي مياني هر قطعه نمونه اندازه گيري شدند و داده ها در پايان دوره ۱۰ ساله در دو منطقه فوق مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تفاوت معني داري از نظر آماري در زنده ماني نهالها در تيمارها و تکرارها در سطح ۵ درصد وجود ندارد و عامل زمان انتقال نهال در موفقيت يا عدم موفقيت آن معني دار نيست. شايد اصول صحيح درآوردن نهال در خزانه و کاشت صحيح آن در عرصه عامل اصلي موفقيت در جنگل کاري با بلندمازو باشد.