سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم برزگر – کارشناس طراحی فرایند پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
مهرداد نیاکوثری – استادیار پژوهشی پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
شهرام جوادیان – مدیر مطالعات فرایندی پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس

چکیده:

در راستای بررسی توانایی سیستمهای تعویض یونی در حذف املاح معدنی از پرمیئت (آب پنیر) خروجی از واحدهای پنیر سازیUFجهت تولید لاکتوز دارویی، یک واحد پایلوت کانی زدایی بر مبنای سیستم تعویضیونی در مرکز تحقیقات مهندسی فارس طراحی، ساخته و نصب گردید.در ط ی آزمایشات مختلف، مشخص گردید که واحدهای تعویض یونی، از توانایی بالایی در حذف املاح معدنی و رنگ پرمیئت که دو فاکتور عمده در تعیین میزان خلوص لاکتوز می باشند، برخوردار هستند. هدف عمده از انجام آزمایشات کانی زدایی با سیستم تعویض یونی مذکور، بررسی تاثیر پارامترهای مختلف فرآیندی، تفسیر و توضیح نتایج آزمایشات و بهینه سازی شرایط فرآیندی جهت طراحی و ساخت این سیستم در مقیاس صنعتی م یباشد. با جمع بندی نتایج حاصله، مشخص گردید که سیستمهای تعویض یونی متشکل از رزینهای کاتیونی قوی و آنیونی ضعیف، قادرند تا حدود ٢٠ برابر حجم خود، پرمیئت را با راندمان بیش از ٩٠ % کانی زدایی و رنگبری کامل نمایند.