سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی علاالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت، دانشگاه صنعت
علی دقایقی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مد

چکیده:

امروزه اطلاعات از مهمترین دارایی ها و منابع استراتژیک هر سازمان است. به همین دلیل، نحوه مدیریت فناوری اطلاعات ، یکی از ارکان مهم برنامه ریزی سازمانی بوده، نیاز به تضمین ارزش فناوری اطلاعات ؛ مدیریت مخاطرات مرتبط با آن و کنترل اطلاعات، به عنوان عناصر کلیدی در رهبری هر سازمان محسوب می شوند. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی چارچوب کنترل داخلی CoBiT ، چگونگی استفاده از این چارچوب برای ارزیابی وضعیت موجود فرآیندهای سازمان متوالی فناوری اطلاعات در شرکت «شرکت ملی حفاری ایران» با کمک مدل بلوغ ۶ سطحی ارایه شده از سوی «موسسه مهندسی نرم افزار (SEI)»که CoBiT آن را برای انجام مطالعات تطبیقی و شناسایی بهبودهای ضروری در حوزه فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار می دهد، ذکر گردیده است. در پایان نیز روشی برای تعیین اهداف و شاخص های کارآییIT «شرکت ملی حفاری ایران» و نیز راهکارهای برای تهیه برنامه ای جهت ارتقای سطح بلوغ فرآیندها و تعیین نقش های لازم برای اجرای این فرآیند ها در شرکت و رسیدن به سطح بلوغ مورد انتظار بر اساس چارچوب مذکور، پیشنهاد گردیده است.