سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا پناهنده – مدیر عامل تعاونی بنه سبز خراسان

چکیده:

پیشگیری به موقع و صحیح، موثرترین راه کم کردن آلودگی پسته به سموم قارچی می باشد. برای کنترل آفلاتوکسین پسته باید مدیریت مناسبی از مرحله تولید (باغ) تا بازار مصرف (صادرات) شامل مدیریت باغی، فرآوری، انبارداری و بسته بندی به صورت کاملاً علمی انجام گیرد و نقاط خطر که باعث افزایش آلودگی آفلاتوکسینی می گردد، کاملاً شناسایی شود.
پروسه تولید تا مصرف شامل مراحل ذیل می باشد:
۱) مدیریت باغی که توسط باغدار انجام می گیرد.
۲) ارسال به پایانه حمل و نقل فرآوری پسته تازه
۳) فرآوری پسته تازه
۴) فرآوری پسته خشک
۵) بسته بندی و انبارداری
۶) حمل و نقل به بازار
نظر به اینکه عمده پسته ایران درحاشیه کویر(مناطق کویری) تولید می گردد، لازم است سیاست گذاری کاملاً مشخص در تعامل با اقتصاد جهانی و برنامه های تولید، بازاریابی و صادرات به صورت کاملاً علمی تدوین و مشخص گردد.
در بخش تولید، با توجه به محدودیت منابع آبی شدید در مناطق کویری لازم است که سازمان های دولتی با تدوین استراتژی های مشخص ضمن آگاهی دادن به کشاورزان بهگونه ای عمل کنند که اولویت کشت فقط با پسته باشد و حتی الامکان ازکشت های دیگرجلوگیری شود. کشاورزان نیز جهت حفظ منابع آبی باید بهترین شیوه های آبیاری را اعمال نمایند تا از مصرف بی رویه آب جلوگیری شود، ضمناینکه توسعه بیش از حد باغات نیز بلیه دیگری خواهدبود که فشار بیش از حدی بر منابع آبی وارد خواهد کرد. بدیهی است عدم توجه به منابع بالا دشت های پسته را به دشت های مرده تبدیل خواهد کرد که بقا در آنها تهدید خواهد شد.