سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داریوش اسماعیلی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدولی ولی زاده – استاد زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

توده گرانیتوئیدی شاه کوه به صورتت یک نوار باریک و طویل با روند شمال غرب – جنوب شرق در حاشیه شرقی بلوک لوت قرار دارد. این توده نفوذی که رسوبات شیلی – ماسه سنگیسازند شمشک را قطع نموده و در زیر کنگلومرای قاعده ای کرتاسه قرار گرفته است از سه واحد اصلی : مونزوگرانیت – گرانودیوریت ، آلکالی گرانیت، و میکروگرانیت تشکیل شده است. مجموعه فوق الذکر توسط یک سری دایکهای آپلیتی، داسیتی و آندزیتی با روند شمال شرق – جنوب غرب قطع شدهو جملگی مورد هجوم یک سری رگه های کوارتز – تورمالین قلع دار با روندی مشابه قرار گرفته اند. این رگه ها که به میزان اندک در سنگهای کرتاسه نیز دیده می شوند، احتمالا در ارتباط با بخشهایی از میکروگرانیتها می باشند که بصورت گرانیت گرایزنی توپاز، مسکویت و تورمالین دار رخنمون دارند.