سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عبداله ثعبانی – کارشناسی ارشد هیدرولیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در ارزیابی پدیده آشفتگی که به طبیعت این پدیده ارتباط دارد، تحت عنوان ارزیابی تحلیلی بر مبنای مدلهای آماری مطرح، می باشد. پدیده نوسانات فشار و نیروهای هیدرودینامیک از نوع پدیده های تصادفی بوده که به جهت ماهیت آن با روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این مقاله به بررسی نتایج آزمایشگاهی و تفسیر آنها اقدام می گردد. در این بررسی پارامترهای آماری شامل چولگی و تیزی و تابع چگالی نوسانات مورد توجه قرار گرفته است. مدل هیدرولیکی مورد استفاده در مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو ساخته شده و حوضچه آرامش (U.S.B.R. type II) سد نمرود می باشد.