سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا لطیفی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود خلیلی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
منصور گورنگ – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمد علی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

بر اساس نتایج تجزیه مایکروپروپ آمفیبول، در تونالیت های زفرقند (در دانشگاه اوکلاهمای آمریکا) و مطالعات سنگ نگاری، آمفیبول این سنگ ها از نوع هورنبلند معمولی تشخیص داده شد. این تونالیت ها شامل مجموعه کانی های پلاژیوکلاز، کوارتز، هورنبلند، بیوتیت، پیروکسن، فلدسپار پتاسیم، اسفن، مگنتیت+ایلمنیت، اپیدوت است. در نتیجه مقایسه این هورنبلندها با هورنبلندهای سنگ کالک آلکالن جزایر کمانی و حاشیه قاره ای، هورنبلندهای منطقه با هورنبلندهای سنگ های سنگ های کالک آلکالن قاره ای همپوشانی داشته و مقدار Fe/Mg بیشتر و تعداد Al کمتری را نسبت به هورنبلندهای سنگ های کالک آلکالن جزایر کمانی دارند. این تفاوت در ترکیب شیمیایی هورنبلندها در سنگ های مناطق مختلف را می توان به منشٱ متفاوت ماگمای سازنده این سنگ ها نسبت داد. با توجه به ارائه فرمولP=-3.92+5.03 AlT برای داده های مربوط به سنگ های نفوذی کالک آلکالن، فشار محاسبه شده بر اساس آلومینیم کل هورنبلند به ازای ۲۳ اکسیژن، به میزان ۱/۱-۰/۲۱ کیلوبار است. بدین سبب می توان میزان AlT هورنبلند را به عنوان عامل تعیین کننده ای برای مطالعه فشار تبلور سنگ های نفوذی با ترکیب شیمیایی مجموعه کانیهای مناسب پیشنهاد کرد.