سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمجید هاشمیان – کمیته مرکزی تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان جمهوری اسلامی ایران
علیرضا دهنوی – کمیته مرکزی تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

تئوری تزریق بخار بعنوان یکی از روشهای افزایش کارآیی توربین گاز با ارائه گزارشها و مقالات علمی مورد بحث واقعشده است و مزایای تئوری آن تا حد مطلوبی معرفی شده اند . اینک با بهره گیری از شناخت نظری موجود و با توجه به انجام عملی این طرح در نیروگاه مشهد، به بیان نکته ها و مسائل کاربردی اجرای طرح پرداخته می شود . این مقاله مختصراً تئوریهای لازم را بیان کرده و سپس روش اجرای تزریق بخار، اثرات و نتایج آن در توربین گاز آلستوم نیروگاه مشهد را ارائه می نماید .
تحقیق مبتنی بر دو مرحله اساسی است :
ابتدا بررسیهای فنی و محاسبات لازم برای سیکل موجود و سیکل تزریق بخار انجام گرفته و اثرات تزریق بخار بصورت تئوری مورد تحلیل قرار گرفته است . در مرحله دوم . تزریق بخار به توربین گاز انجام گرفته و نتایج آن بر پارامترهای ذکر شده و نیز رفتار توربین و کمپرسور از نظر توربوماشینی مورد مطالعه قرار گرفته است . بمنظور حفظ سلامت محیط
زیست، روش اجرایی برای کاهش میزان آلاینده های هوای خروجی اگزوز نیز مورد آزمایش قرار گرفته است .