سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرخ امینی – پژوهشگاه نیرو
نازنین خسروی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

با توجه به نقش انرژی الکتریکی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید در فعالیتهای صنعتی، آگاهی از هزینه عدم تامین برق در واحدهای صنعتی و معدنی اثر قابل توجهی در تصریح خسارت خاموشی در بخش صنعت دارد . در این مقاله نتایج محاسبه هزینه خاموشی در ۳۷۸ واحد منتخب صنعتی و ۶۰ واحد منتخب معدنی در کشور، که به ترتیب در ۲۳ گروه فعالیت صنعتی و ۳ گروه فعالیت معدنی قرار دارند ( براساس طبقه بندی بین المللی کلیه رشته فعالیتهای اقتصادی ) ، ارائه شده است . روش به کار گرفته شده برای محاسبه خسارت خاموشی، روش بررسی جامع مصرف کننده ۱ بوده است که در آن کلیه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از قطع برق محاسبه می شود