سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی سهرابی – مدیر کل دفتر شهری استانداری سیستان و بلوچستان
هایده شیرزادی گیلانی – دکتری اکولوژی حفاظت محیط زیست

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان ممیدهد که در شهرها و روتاهای منطقه ی چابهاردر مجموع روزانه ۸۸ تنبا انحراف معیار ۱۵% حداکثر ۱۰۰ تن پسماند تولید می گردد.در شهرهای منطقه چابهار ۵۰/۲/.% پسماند را مواد آلی تشکیل می دهد.در مقایسه در روستاها ۱۹/۸% پسمانده را مواد آلی تشکیل میدهد در شهرهای چابهار پسماندهای خشک بازیافتی ۲۳/۴ % میباشد که در مقایسه با روستاها ۳۳٫۰% یعنی ۱۰/۵%کمتر میباشد.همچنین نظر سنجی از شهروندان و ساکنینروستاها ضرورت اجرای طرح های آموزشی در شهرها و روستاها را نشان میدهد.برای جمع اوری پسماندهای شهری در دو مرحله ی بهینه شدن و سپس مکانیزه شدن بر اساس طرح تفکیک در مبدا و فراهم نمودنامکانات جمع آوری پسماند خشک بازیافتی و پردازش برای تمامی روستاها سریعااقدام شود.بر اساس محاسبات انجام شده نیاز است که ۱ واحد بیو کمپوست برای پسماند های آلی شهر ها و پردازش پسماند های غیر بازیافتی برای پسماندهای شهری و روستایی در شهر چابهار احداث شود.