سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید آزادی – سازمان هواشناسی کشور، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی
فاطمه داوری عدالت پناه – سازمان هواشناسی کشور
پرویز رضازاده – سازمان هواشناسی کشور
ابراهیم میرزایی – سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

دراین مقاله تلاش می شود تا ضمن مرور کلی مفهوم تحلیل عینی و ارائه خلاصه ای از روش تحلیل عینی به شیوه ی کرسمن، نتایجمقدماتی اجرای عملیاتی آن برای چند حالت موردی با تحلیل ذهنی که در مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور انجام شده است، مقایسه شود. همچنین تاثیر تغییرات ضرایب تجربی و نیز گام های تکرار تصحیحات متوالی در خروجی تحلیل، بررسی ومقایسه می شود. این مطالعه برای چند مورد مربوط به نقشه های فشاری سطح زمین و نیز نقشه های ارتفاع تراز hpa 500 انجام شده است. تحلیل های مربوط به ساعت ۱۲۰۰ به وقت GMT و داده های زمینه ای (میدان حدس اولیه) از نتایج یک کد عددی است که با تفکیک ۵ درجه گزارش شده است.