مقاله نجات پيروان اديان و عدل الهي از منظر استاد مطهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۹۹ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: نجات پيروان اديان و عدل الهي از منظر استاد مطهري
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطهري
مقاله عدل الهي
مقاله عمل نيک
مقاله نجات غير مسلمانان
مقاله نيت صادقانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي پازوكي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله پذيرش عمل خير از غير مسلمانان و نجات و رستگاري آنان هر چند در گذشته فقط بين متکلمان ديني مورد بحث و گفتگو واقع مي شد، ولي در روزگار ما به دليل رشد فناوري اطلاعات و ارتباط آسان تر پيروان اديان، به ميان محافل عامه پاگذاشته  و به صورت اشکالي در مساله عدل الهي درآمده است.
اين پرسش مطرح مي شود که آيا کارهاي نيکي که غير مسلمانان يا غير موحدان انجام مي دهند اجر و پاداش اخروي دارد يا تنها راه نجات و رستگاري منحصر در ايمان به دين اسلام و پيمودن راه آن است؟ آيا با ايمان به اديان ديگر و انجام عمل صالح ممکن است انسان به رستگاري و نجات دست يابد؟ در غير اين صورت چگونه با عدل الهي سازگار است؟ با توجه به طرح جدي اين مساله در زمان شهيد مطهري، استاد به عنوان اسلام شناسي فرزانه و ديده باني بيدار و آشنا به نيازهاي مکان و زمان به طرح مساله نجات پيروان اديان از منظر اسلامي و رابطه آن با عدل الهي پرداخته است. از منظر شهيد مطهري پيروان ساير اديان که داراي اعمال نيک و نيت صادقانه هستند و نسبت به دين حق تقصير و تعصب و عناد ندارند مي توانند از نجات و رستگاري برخوردار باشند، همچنين غير موحداني که داراي اعمال نيک اند با شرايطي مي توانند به مراتبي از نجات برسند. آنچه در ادامه به اختصار مي آيد بيان ديدگاه استاد مطهري در مورد پذيرش عمل خير از غير مسلمانان و نجات پيروان اديان و رابطه آن با عدل الهي است. اين پژوهش از نظر موضوع، عقلي و نقلي و به لحاظ روش، تفسيري و تحليلي و از نوع تحقيقات بنيادي است.