سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیروس نظریان آزاد – رئیس اداره و تشکیلات و آموزش و سرپرست واحد محیط زیست منطقه ۲۱ شهرداری تهر

چکیده:

با روند رو به رشد مصرف منابع و انرژی، تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی های زیست محیطی، متاسفانه دست یابی به مقوله توسعه پایدار به مخاطره افتاده است. به کمک سیستم های مدیریت محیط زیست می توان با اصلاح فرایندهای تولیدی و خدماتی، علاوه بر توسعه از محیط زیست نیز حمایت نمود. هدف کلی سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد بین المللی ISOI400I، حفاظت از محیط زیست است به گونه ای که در تعادل با نیازهای اجتماعی و اقتصادی باشد. امروزه اکثر طرف های ذینفع نسبت به مسائل زیست محیطی آگاه بوده و با حساسیت جدی خواستار رعایت آن از سوی مدیران خدمات رسانی شهری هستند. در همین راستا شهرداری منطقه ۲۱ تهران با اثبات استقرار سیستم مدیریتی مذکور، طرف های ذینفع از جمله شهروندان را نسبت به وجود مکانیزمی مناسب برای حفاظت از محیط زیست مطوئن نمود. عمده ترین نتایج حاصل از استقرار سیستم مذکور، بهبود مستمر در زیمنه های کاهش و کنترل انواع آلودگی هاف بهینه سازی مصرف منابع انرژی، حفاظت از محیط زیست، کاهش خسارات جانبی و مالی ناشی از شرایط اضطراری و ارتقاء سطح فرهنگ حفاظت از محیط زیست بوده است.