سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتی عسکری – کارشناس ارشد فنی، تونل انتقال آب کرج
علی تبریزی – کارشناس ارشد فنی، دایره فنی و اجرایی موسسه حرا
محسن کریمی – مدیر دایره فنی و اجرایی موسسه حرا

چکیده:

تونل انتقال آب کرج به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر به منظور انتقال ۱۶ متر مکعب آب در ثانیه از سد امیر کبیر به تصفیه خانه شماره ۶ طراحی شده است . طراحی و احداث قطعه اول تونل انتقال آب
کرج حد فاصل تصفیه خانه شماره ۶ واقع در اراضی کنET تا اراضیK’ بطول ۱۵۹۸۰ متر و شیب ۰/۱۳ درصد می باشد . با توجه به طول زیاد تونل و محدودیت زمانی ۷۰ ماهه برای پروژه و با عنایت به نرخهای پایین تونلسازی با روشهای سنتی، استفاده از روشهای حفر مکانیزه تونل امری اجتناب پذیر است . در این مقاله با توجه به شرایط زمین شناسی مسیر تونل و مقایسه مزایا و معایب و سرعت حفاری انواع ماشینها، ماشین تونلزنی سپری تلسکوپیD.S.TBM برای اجرای قطعه اول تونل کرج انتخاب شده است .