سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری ، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی رزاق منش – کارشناس آبیاری و زهکشی مهندسی مشاور یکم
فریبرز شعاری – کارشناس سازه مهندسین مشاور بکم
محمدعلی داستانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی مهندسین مشاور یکم
مهدی سراج – مدیر امور آبیاری و زهکشی مهندسین مشاور یکم

چکیده:

یکی از مشکلات موجود در شبکه های آبیاری ایران عدم اجرای شبکه فرعی همزمان با اجرای شبکه اصلی می باشد. از جمله علل مرتبط در این زمینه می توان به مشکلاتی همچون غیر قابل اجرا بودن طرح ها به دلیل مشکلات محلی موجود همانند محدودیت فضا برای اجرا، عدم مشارکت زارعین دراجرای شبکه، از بین رفتن مزارع و باغات کشاورزان می تواناشاره نمود. اکنون پس از گذشت حدود ۱۴ سال از احداث سد انحرافی سرقنات و کانال اصلی دشت دالکی و همچنین مشکلات بهره برداری از کانال موجود، راندمان پایین انتقال در نهرهای سنتی منشعب از کانال اصلی و عدم دریافت آب توسط باغداران انتهای مسیر نهرهای مذکور، ضرورت احداث و پوشش کردن انهار سنتی مطرح گردید که با توجه به اینکه انهار بی برا، سر قنات و حمله از جمله نهرهای مهم و مشکلدار این منطقه بوده و از نظر کار فرما در اولویت قرار داده شدند. بدین منظور مطالعات لازم جهت احداث کانال و ابنیه فنی مربوط به این کانال موضوع این مقاله می باشد که توسط گروه شبکه مهندسین مشاور یکم صورت پذیرفته است. بمنظور طراحی این کانالها به دلیل عدم وجود نقشه های مورد نیاز در مقیاس ۱/۲۰۰۰ ابتدا مسیرهای مناسب بوسیله بازدید کارشناسان از منطقه مشخص گردید و به گروه نقشه برداری تحویل گردید. پس از تهیه نقشه های مورد نیاز طرح،طراحی کانالهای مذکور با اهدافی مانند ۱- کاهش پیچو خم مسیر ۲- پیروی از شیب مسیر ۳- تخصیص دریچه مجزا به هر قطعه ۴- سوار شدن آب بر تمام اراضی زیر دست کانال ۵- افزایش راندمان انتقال و تحویل آب کافی به مزارع، اسناد مناقصه تهیه گردید.