سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بردیا وحیدی –

چکیده:

بررسی مطالعات نشان می دهد که رطوبت و رشد قارچها درمناطل با سلامتی ساکنین آن ارتباط تنگاتنگ دارد آن در این تحقیق برای کنترل اعتبار و کارایی سوالات پرسشنامه هایی که برای تشخیص وجود قارچها در منازل استفاده می شوند، این پرسشنامه ها بین ۴۰۳ منزل مسکونی که بعلت وجود قارچ و ارگوسترول از پیش نمونه گیری شده بودند پخش شد.
نتیجه آنکه میانگین هندسی تراکم قارچهای زنده در شرایطی که بوی کپک زدگی استشمام می شد ۱۰۳ ضربدر ۲۵۵ CFU/g (SE116) و درجاهایی که بوی کپک زدگی استشمام نمی شد.
۱۵۵ (SE55) بود (P=0.01) . همچنین گزارشات ارسال شده از مناطقی که مشکلات لوله کشی و متعاقبا نشت آب داشتند افزایشی ۵۰ درصدی (P=0.06) را نشان می داد. میانگین هندسی تراکم قارچهای آسپرژیلوس و پنسیلیوم هنگامیکه کپک یا سفیدک گزارش شده بود دو برابر حالت عادی بودند.