سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس شاکری داریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
محمد نجمایی –

چکیده:

انتقال و انباشت رسوب در سدهای مخزنی سبب کاهش حجم و عمرمفید مخازن ذخیره آب می گردد. با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آن و هزینه بالا و زمان بر بودن احداث مخازن، بخصوص کمبود ساختگاه مناسب جهت احداث مخازن جدید، اهمیت بررسی پدیده انباشت رسوب در مخازن، را جهت ارایه راهکاری مناسب، از لحاظ صرف وقت و هزینه در برآورد، پیش بینی رسوب مخزن و ارایه فرامین مدیریتی در کنترل مخازن را کاملا مشهود می سازد. از آنجا که در راههای ارایه شده جهت برآورد رسوب مخازن در زمان بهره برداری غالبا مستلزم انجام عملیاتهای صحرای و صرف وقت و هزینه فراوان می باشد. لذا در این تحقیق سعی گردید با تلفیق مدل ریاضی Gstars2.1 و برنامه ILWIS ، روش مناسبی در برآورد و پیش بینی رسوب و ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب در مخازن، ارائه شود. جهت بررسی و تحلیل حساسیت، سد مخزنی میناب مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن نشان می دهد که می توان با این روش به تخمین مناسب رسوب مخازن دست یافت.