سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کاظمی اسفه – کارشناس شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
مجید مشکی زاده – سر مهندس ناظر شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
محمدحسن نیکی – مدیریت اجرائی عملیات زیربنائی واحد دعبل، میرزا کوچک خان و امیرکبیر

چکیده:

پس از احداث شبکه های اصلی آبیاری یکی از روشهای انتقال آب به مزارع استفاده از لوله های پلی اتیلن می باشد . نحوه صحیح بستر سازی و اجرای خطوط لوله های پلی اتیلن موضوع مورد بحث این مقاله بوده که می تواند در کاهش هزینه ها و دوباره کاریها مناسب و ارزنده باشد . در این مقاله به انواع روشها و مصالح به کار رفته در اجرای لوله های آبیاری پرداخته شده، که پس از بررسی های به عمل آمده می توان نتیجه گیری نمود که استفاده از مصالح دانه بندی شنی (نظیر بیس ) در زمین های خوزستان بهترین نوع بستر سازی اطراف لوله های پلی اتیلن می باشد، سپس به نحوه اجرای لوله های پلی اتیلن پرداخته می شود.