سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما اکبری پایدار – دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشگاه صنعتی شریف
عباس قلندرزاده – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران
علی فاخر –

چکیده:

دیوارهای ساحلی نوع خاصی از دیوارهای حائل هستند. عمده ترین نوع دیوارهای ساحلی، دیوارهای وزنی، سیستم شمع و عرشه و دیوارهای انعطاف پذیر مهار شده می باشند. با توجه به عملکرد پیچیده اجزأ دیوار های ساحلی انعطاف پذیر مهار شده )سپری مهار شده( و همچنین محتمل بودن نرم شدگی خاک پشت دیوار در هنگام وقوع زلزله، رفتار لرزه ای این دیوارها به صورت دقیق مشخص نمی باشد. در تحقیق حاضر برای بررسی نحوه گسیختگی این نوع دیوارها با تراکم و لایه بندی مختلف خاک پشت دیوار، ۱ توسط میزلرزه دانشگاه تهران انجام گرفت است. مدلها با الهام از g یک سری آزمایش مدل فیزیکی در محیط دیوار ساحلی بندر شهید رجایی طراحی شده اند. توسط سنسورهای موجود در مدل، پارامترهای مختلف در طول اعمال بار لرزه ای اندازه گیری شده است. مشاهده گردیده است لایه بندی خاک تاثیر بسزایی در چگونگی تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در پشت دیوار، لنگر خمشی دیوار، نیروی کابل های مهار، نحوه تغییر شکلهای دیوار و به طور کلی رفتار دیوار دارد.