سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا مه پیکر – دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک
ادریس یوسفی راد – دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک
اسماعیل لکزیان – دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک

چکیده:

جریان تراکم پذیر‌پذیر، دوبعدی و غیر لزج بین دو پره توربین بیشتر با استفاده از روش های حجم کنترل یا تقاضای محدود بررسی شده است. از آنجا که روش های حجم کنترلی درکناره های دیواره (۱) و روشهای تفاضل محدود (۲) در نقاط مرکزی، دارای جواب‌های بهتری هستند، در این تحقیق جهت مدلسازی جریان بین پره‌ها از ترکیب روش حجم کنترل (مانند دنتون یا جیمسون) و روش‌های تفاضل محدود (مانند مک کورمک یا لیپ-فراگ) استفاده شده است. مشکلی به بیشتر روش‌های زمان پیمایشی با آن روبرو هستند، نشان دادن محل دقیق شوک در مسیر جریان می‌باشد. برای حل جریان بین پره‌های توربین روش‌های مختلفی توسط دانشمندان ارائه گشته است. دو روش ترکیبی از دنتون و مک کورمک تحت عنوان روشهای A و B توسط نویسندگان مقاله جهت نمایش بهتر شوک، ارائه شده است. شبکه‌بندی مورد استفاده در تمام موارد متعامد می‌باشد (شکل۱). شبکه‌بندی مورد استفاده جهت شبیه‌سازی حریان سیال ۱۱۵×۱۲ می‌باشد. ابتدا الگوریتم حل روش حجم کنترل دنتون، روش تفاضل محدود مک کورمک، روش تلفیقی A و روش تلفیقی B توضیح داده شده است. سپس نتایج حاصل از حل دنتون، مک کورمک، روش A و روش B ارائه گردیده است. نسبت فشار حاصل از چهار روش بالا با داده‌های تجربی مقایسه شده است. با توجه به نمودارها استفاده از روش A و روش B، انطباق بهتری با نتایج تجربی دارد.