سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا لگزیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
کوروش باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
رضا اسمعیل آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

تعیین نیروهای وارده بر ساختمانها در اثر زلزله، یکی ازمباحث مهم در دینامیک سازه ها و مهندسی زلزلع می باشد.روشهای مختلفی جهت تعیین مقدار و توزیع نیروهای ناشی از زلزله وجود دارد. با این فرض که ساختمانها ارتجاعی و خطی می باشد، سه روش تحلیل دینامیکی ، شبه دینامیکی و استاتیکی معادل جهت تحلیل و طراحی ساختمانها در مقابل زلزله بکار می روند. با توجه به طولانی بودن محاسبات در دو روش اول، روش تحلیل استاتیکی معادل در اکثر طرحها مورد استفاده قرار می گیرد . در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل شبه دینامیکی مطابق آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ ایران، نحوه توزیع نیروی استاتیکی معادل در ساختمانهای قاب خمشی فولادی بررسی شده است. در این روش توزیع نیروهای جانبی در سازه با تکرار در تحلیل شبه دینامیکی و طراحی تا زمانیکه سختی موجود و مورد نیاز در تمامی اعضا ستاختمان با یکدیگر برابر شوند بدست می اید. ساختمانی با این ویژگی در هنگام وقوع زلزله رفتار غیر خطی مناسبی ازخود نشان می دهد در این بررسی عوامل مختلف سازه ای (مثل ارتفاع طبقات، جرم طبقات و غیره)و همچنین عوامل ژئوتکنیکی (مثل شدت لرزه خیزی محل و نوع خاک زیرپی) مورد توجه قرار گرفته و میزان تاثیر عوامل بر نحوه توزیع نیروی استاتیکی معادل بین طبقات ساختمان بررسی شده است ومشکلات موجود در ضوابط ایین نامه ۲۸۰۰ ایران مشخص گردیده و پیشنهاداتی جهت اصلاح ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ ایران در راستای تطبیق با واقعیت ارائه گردیده است.