سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شادیطلب –

چکیده:

قبل از همه بر خود لازم می دانم که از وزارت جهاد سازندگی بخاطر فرصتی که در اختیار بنده گذاشته تشکر کنم. فرصت بسیار مغتنمی است که در خدمت بزرگان و اندیشمندان باشم. موضوع سخنرانی نحوه جلب مشارکت های مردمی در مدیریت آبخیزها می باشد. اجازه بفرمائید مقدمه کوتاهی عرض کنم تا به اصل موضوع «مشارکت مردم و نحوه جلب این مشارکت» برسم.
فکر می کنم همه باور داشته باشیم آینده کشور را ، پیامدهای فعالیت هایی که در زیر عنوان چشمگیر توسعه صورت گرفته تهدید می کند. تغییرات آب و هوایی ، فرسایش خاک، آلودگی آب و هوا، وقوع فاجعه هایی که برخی قابل پیشگیری و پیش بینی هستند مانند سیل، همه و همه زندگی نسل آینده این کشور را به خاطرانداخته است. آنچه که در چند دهه گذشته، برای دستیابی به رشد سریع بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه صورت گرفته، بطور یقین نتیجه ای جز این هم نمی توانست داشته باشد. برای نشان دادن عمق فاجعه، فقط کافی است به چند رقم اشاره کنم.
کارشناسان داخلی و بین المللی می نویسند که در ایران، سالیانه حدود ۱/۵ میلیارد متر مکعب خاک حاصلخیز سطحی در اثر فرسایش شسته شده و از مدار تولید خارج می شود. سالیانه حدود ۴۰۰ هزار هکتار از عرصه جنگلهای شال و غرب و یک میلیون هکتار از سطح مراتع تخریب و پتانسیلتولیدی خود را از دست میدهند.