مقاله نحوه شور شدن رودخانه کارون در اثر پديده جزر و مد خليج فارس با استفاده از مدل رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: نحوه شور شدن رودخانه کارون در اثر پديده جزر و مد خليج فارس با استفاده از مدل رياضي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه کارون
مقاله نفوذ شوري
مقاله جزر و مد
مقاله مدلسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشفي الاصل مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال هاي اخير نگهداري و بهبود کيفيت آب رودخانه ها از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. يکي از اين رودخانه ها رودخانه کارون مي باشد. رود کارون پرآب ترين و بزرگ ترين رودخانه ايران است. رودخانه کارون در انتها به دو شاخه بهمن شير و حفار منشعب مي گردد. شاخه بهمن شير وارد خليج فارس شده و شاخه حفار با اروندرود يکي شده و سپس وارد خليج فارس مي شود. بدليل طرح هاي کنترل آب در بالا دست رودخانه هاي کارون در ايران و اروندرود در عراق و ترکيه و وجود جريان هاي جذر و مد خليج فارس، وضعيت شوري در اين رودخانه ها به حدي رسيده است که مطالعه و بررسي آن بويژه از نظر علمي امري اجتناب ناپذير مي باشد.
هدف: از انجام اين مقاله مقايسه وضعيت شوري در رودخانه کارون در حالت واقعي و نتايج حاصل از شبيه سازي، با مدل کامپيوتري MIKE11 مي باشد.
جبهه شوري در زمان مد به سمت بالادست رودخانه و در زمان جزر و مد به سمت دريا حرکت مي نمايد. اين موضوع سبب اختلاط آب شور و آب شيرين در طول رودخانه مي شود.
نتايج: مدل نشان مي دهد در ايستگاه اندازه گيري دارخوين تاثير شوري حاصل از جزر و مد وجود ندارد. در ايستگاه سليمانيه در دبي m3/hr  1000هم در نتايج مدل و هم در اندازه گيري هاي واقعي، نفوذ شوري در اثر جريان جزر و مد ضعيف است. ماکزيمم شوري گزارش شده در دبي۲۰۰ m3/hr ، در تاريخ ۷۵٫۱۲٫۱۲، ۹۶۰ psu و نتايج حاصل از اجراي مدل با شرايط مشابه ۸۸۰ psu مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مدل که تطابق قابل قبولي با داده هاي اندازه گيري شده دارد، مدلسازي مي تواند به عنوان ابزاري مطمين براي پيشبيني رفتار شوري در رودخانه ها بكار رود.