سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید صالحی فیروزابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

این مقاله تلاشی است برای تبیین رابطه معماری سازمانی با مدیریت زنجیره تامین و تعیین همپوشانی مفاهیم موجود دراین موارد. برای این منظور ابتدا مفهوم معماری سازمانی و ابعادو مراحل آن توضیح داده می شود و انواع چارچوبهای معماری سازمانی در قالب جدولی، مقایسه اجمالی می شود اهمیت این قسمت در مشخص نمودن محدوده عملکردی معماری سازمانی می باشد و نقش سیستمهای ERP در معماری سازمانی پررنگ می شود در ادامه زنجیره تامین بصورت مجمل تعریف و ویژگیهای ان بیان خواهد شد و نقش سیستمهای اطلاعاتی در زنجیره تامین ارزیابی شده و با مشخص شدن افزایش حوزه کاری سیستمهای ERP در جهت پوشش فرایندهای زنجیره تامین اصطلاح eSCM مورد تعریف قرار خواهدگرفت در این باره پیشنهادی از طرف نگارنده در ارتباط با بازتعریف مفاهیمی چون معماری سازمانی و زنجیره تامین مطرح می گردد که به عنوان اولین نتیجه مقاله می باشد. سپس بعنوان یک مورد کاربردی سعی خواهد شد بر مبنای پیشنهاد باز تعریف معماری سازمانی نحوه کاهش اثر شلاقی در زنجیره تامین در قالب یک مقدمه یک فرضیه یا پیشنهاد با عنوان کاهش بسامد اختلالات اثر شلاقی در زنجیره با استفاده از پروتکلهای هم عرض در معماری سازمانی از طرف نگارنده بیان شود که می تواند دومین نتیجه گیری بحث محسوب گردد.