سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسام حدیدی – دانشگاه آزاد کرمانشاه- دانشجوی مهندسی عمران -عضو باشگاه پژوهشگران جو

چکیده:

جدا سازی پایه و اساس یکی از راه حل های موثر برای محافظت ساختمانهای بزرگ از خسارت زلزله می باشد . این راه حل پر هزینه است زیرا کل ساختمان باید به تکیه گاههای غلتکی یا الاستومتریک که در سر تا سر سازه توزیع شده باشند دارای نتایجی مشابه و در عوض هزینه پایین تری می باشد . این متن به چگو نگی نصب این میرا کننده های لزج در سازه میپردازد و در ضمن مثالهای متعدی را مطرح می کنیم.با بیشترین سازه ، یک مقدار نسبتا” کوچک ضربه گیری یک کاهش بزرگ در فشار و تغییر شکل ) تغییر مکان پراکنده بودن( توسط از بین بردن انرژی از سازه را فراهم می کند .برای مثال ، با یک توقف اتومبیل ، خفه کن ، یا ضربه گیر ، به منظور کنترل حرکت فنر استفاده شده است . نیروی ضربه گیری) استهلاک ( مورد نیاز کاملا“ نسبت به فنر مقایسه شده است ، که با ید از وسیلة نقلیه و تغییر شکل تحت بر آمدگی بارگیری محافظت کند . یک موقعیت مشابه با یک ساختمان جایی که نیروهای فنر توسط ستون های ساختمان یا پایة جداکننده ها را که هر دو از ساختمان و هم تغییر شکل تحت بار گیری را تإمین می کند . این تنها به یک مقدار کوچک نیروی میرایی چسبنده به منظور کاهش تغییر شکل )انحراف ( ساختمان توسط یک عامل دو یا سه گانه در حالی که به منظورهمزمان فشار های کلی ستون را کاهش دهد نیاز دارد