سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سیامک شهریاری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش ابتدا معادلات ضخامت پره های توربوماشینهای محوری گازی (ایرفویلها) در دو بعد معرفی میشوند. به دلیل تغییر شعاعی نیمرخ پره در توربوماشینهای محوری با نسبت شعاع ریشه به نوک پره کوچکتر از ۰/۸، معادلات ضخامت پره در سه بعد به دست اورده می شود. با استفاده از این معادلات می توان تغییر ضخامت پره در هر شعاع را در معادلات جریان سیال در توربوماشین وارد نمود و اثر آن را بدست اورد و مقدار بهینه را مشخص کرد.