سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داود حسن پور – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، مرکز آذربایجان شرقی، گروه الکترواستات
مهدی چیت ساز –
نادر آقایی –
بیت اله قهرمانی –

چکیده:

سیر تحولات تکنولوژیک در دهه های اخیر آن اندازه سریعبوده که بسیاری از کشورها و موسسات را از گردونه رقابت خارج ساخته ن شکاف تکنولژیک را میان کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب نگهداشته شده، چند برابر نموده است. در نتیجه، برای پر کردن این شکاف و حضور در میدانهای رقابت، راهی جز پرداختن به تحقیق و توسعه وجود ندارد. امروزه دیگر ارتشهای نظامی مظهر قدرت نیستند، بلکه متخصصین و سازمانهای تحقیقاتی – توسعه ای تعیین کنندگان رقابت تکنولوژیک در سطح بازارهایملی و بین المللی هستند. کشورهایی که قدمهای اساسی درتوسعه برداشته و به تکنولژی پیشرفته دست یافته اند، بر این باورند که توانایی حرکت همگام با دیگران و پیشی گرفتن از آنها در گرو مهارتهای نوآوری که بزرگترین منبع این نوآوریها، فعالیت های تحقیق و توسعه ای می باشد.
متاسفانه هنوز مبحث مدیریت در کشور ما به عنوان یک معضل مطرح بوده و باعث اتلاف زمان و هزینه در بیشتر ادارات می باشد. در این توشته سعی شده است تا ویژگی های یک مدیریت شایسته و لایق در عرصه تحقیقات معرفی شده و سیاست های اداره و رهبری یک گروه تحقیقاتی ارائه شود.