سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین قبادی – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

در این مقاله به بررسی انواع روش های مشبک کاری ، چگونگی محاسبه ضریب پوسته ناشی از مشبک کاری با گرافهای نموگرام، تاثیر آن برروی ضریب بهره دهی چاه جهت انتخاب گلوله های مشبک کاری مناسب بهمراه محاسبه ضریب بهره دهی ارائه شده است . قسمت عمده تکمیل یک جاه مشبک کردن لایه تولیدی آن می باشد . با این عمل ارتباط بین لایه تولیدی و چاه انجام می پذیرد . برای برقراری این ارتباط نیاز است که جداری پوششی چاه توسط گلوله های مشبک کاری سوراخ گردد. پس از مشبک کاری و ارتباط چاه با سنگ مخزن سیال بدرون چاه جریان یافته یافته و امکان تولید از چاه مهیا میگردد. لیکن، میزان تولید از چاه با انتخاب فواصل مناسب جهت مشبک کاری، بهینه سازی طول شبکه ها، تراکم و زاویه گلوله ها ارتباط مستقیم دارد. کاربرد مدل هاریس بدلیل اینکه با فرض عدم وجود آسیب دیدگی سازند در هنگام حفاری چاه و انجام پروسس مشبک کاری ارائه شده بود، کاربرد چندانی برای استفاده کنندگان نداشته است . لذا در سال ۱۹۷۵توسط هونگ مطالعه جامع تری صورت پذیرفت که کاربرد زیادی نیز تا قبل از ارائه نرم افزارهای پیشرفته در سال ۱۹۹۲ داشته است. هونگ توانسته بود در این مطالعه محاسبه ضریب پوست ناشی از آسیب دیدگی مشبک کاری و آسیب دیدگی ناشی ازسنگ مخزن را با هم ارائه نماید. او از منحنی هایی بنام نموگرام که بعدها استفادۀ زیادی از آن گردید جهت محاسبه این فاکتورها استفاده نمود. انواع الگوهای مشبک کاری بصورت ساده و متناوب بیانگر اثر این الگو با زاویه های مختلف و حالتهای متفاوت می باشد، که بکارگیری موثر آن بستگی به ترآوایی افقی و عمودی در یک سازند دارد. اثر این الگوهای مشبک کاری برروی نسبت بهره دهی چاه برحسب میزان نفوذ گلوله ها با زاویه ۹۰ درجه و تراکم ۴ گلوله بر فوت نسب به حالتهای دیگر بیشتر می باشد. مقایسه سه الگوی مشبک کاری با زاویه ۹۰ درجه در حالت ساده و حالت متناوب نشان می دهد که الگوی مشبک کاری بصورت متناوب دارای بیشترین اثر بهره دهی میباشد. بررسیها بیانگر کم اثر بودن قطر مشبک کاری برروی ضریب پوسته ناشی از مشبک کاری می باشد، لیکن این میزان با افزایش تراکم گلوله بر فوت و میزان نفوذ گلوله در سازند، باعث افزایش بهره دهی چاه می گردد [۱،۲،۳،۶ ] همواره قبل و بعد از مشبک کاری یک چاه سئوالات پیش می آید که باید بدانپاسخ داده شود:
– آیا پیش از مشبک کاری لوله جداری پوششیتمیز می باشد و حد فاصل مشبک کاری در دسترس هست یا خیر ؟
– آیا اختلاف فشار در قبل و بعد از مشبک کاری وجود دارد ، اگر وجود دارد این مقدار باید چقدر باشد ؟
– چه گلوله ای و با چه عمق نفوذی باید با توجه به نوع سنگ مخزن انتخاب گردد ؟
– به منظور بالا بردن ضریب بهره دهی چاه تراکم گلوله (تعداد گلوله بر حسب طول) چه مقدار انتخاب شود ؟