مقاله نحوه يادگيري تفکر انتقادي در آموزش پزشکي مجازي: مطالعه کيفي تجارب اساتيد و دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: نحوه يادگيري تفکر انتقادي در آموزش پزشکي مجازي: مطالعه کيفي تجارب اساتيد و دانشجويان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله آموزش پزشکي
مقاله آموزش مجازي
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريب ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امامي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قريب آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تفکر انتقادي از جمله برون دادهاي اصلي آموزش عالي است و با گسترش روز افزون اشتغال به تحصيل در دوره هاي مجازي، ارتقا تفکر انتقادي در نظام آموزش از دور، مد نظر دست اندرکاران مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي کيفي تجارب اساتيد و دانشجويان از ياددهي-يادگيري تفکر انتقادي در آموزش پزشکي انجام گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کيفي، ۷ نفر از اساتيد و ۱۱ نفر از دانشجويان نظام آموزش از دور رشته آموزش پزشکي مورد مصاحبه نيمه ساختار يافته قرار گرفتند. کليه مصاحبه ها ضبط و به صورت مکتوب پياده شد و با استفاده از روش تحليل مقايسه اي اشتراوس و کوربين، تحليل گرديدند.
يافته ها: مشارکت کنندگان در اين پژوهش سه درون مايه اصلي «ماهيت تفکر انتقادي»، «تفکر انتقادي در چارچوب رشته آموزش پزشکي» و «فرايند ياددهي يادگيري تفکر انتقادي در آموزش پزشکي مجازي» را مطرح نمودند.
نتيجه  گيري: تجربه شرکت کنندگان نشان مي دهد که ياددهي يادگيري تفکر انتقادي در آموزش مجازي تحت تاثير راهبردهاي تدريس، خصوصيات نرم افزار سيستم مديريت يادگيري، ايجاد محيط مناسب فراگير محور و مد نظر قرار دادن تفکر انتقادي به عنوان يکي از اهداف درسي و ارزيابي قرار دارد.