سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طارق مهدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران

چکیده:

سبک سازی در قسمت غیرساز ه ای به معنی کاهش وزن المانهای جداگر و پانلهای نما، سبک سازی در مصالح مصرفی در دیوارهای خارجی و داخلی، کاهش وزن کف و سقف و استفاده از مصالح سبکتر در این قسمتها می باشد . در سا ختمان های متداول در ایران ، وزن عناصر غیر سازه ای از وزن عناصر سازه ای بیشتر می باشد . بنابراین برای سبک سازی توجه به اعضاء غیر سازه ای یک ساختمان که معمو لا" قسمت بیشتری از وزن یک بنا را تشکیل می دهند، مهم تر از بخش اعضاء سازه ای می باشد. در مقاله کنونی، مقایسه ای کلی بین مصالح مختلف که در اجزای غیر سازه ای مورد استفاده قرار می گیرند، انجام شده است . این مقایسه شامل وزن، مشخصات مکانیک ی، مقدار مقاومت حرارتی، مقاومت در مقابل آتش و شاخص کاهش صدای وزن یافته می باشند . مصالح ارائه شده در این مقاله شامل آجر فشاری، بلوک های سفالی، بلوک ها و پانلهای بتن سبک گازی، بلوک ها و پانلها ی بتن سبک کفی، بلو ک ها و پانلهای بتن سبک دانه ای، بلوک ها و پان لهای گچی، پانل های۳D پان لهای بتنی مسلح با الیاف، پانل های کامپوزیت آلومینیومی، بلوک ها و پانل های پلی استایرن، پارتیش نهای چوبی و مصالح دیگری است که معمولا برای جداگرها، سقف ها و کف ها مورد استفاده قرار می گیرند.