سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس شاکری داریان – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
محمد نجمایی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران
حسن احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن

چکیده:

راه حلهای ارایه شده جهت برآورد رسوب مخازن در زمان بهره برداری، غالبا مستلزم انجام عملیاتهای صحرایی وصرف وقت وهزینه فراوان میباشد. لذا بررسی پدیده انباشت رسوب در مخازن با ارایه راهکارهای مناسبتر، ازلحاظ صرف وقت و هزینه ضروری می باشد و پیش بینی رسوب مخزن و ارایه فرامین مدیریتی درکنترل مخازن سدها، از نقطه نظر بهره برداری طولانی مدت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا استفاده از روشهای ریاضی و معادلات متناسب می باشد. در این مقاله با بررسی صورت گرفته بصورت موردی بر روی مخزن سد میناب، روشهای ریاضی مبتنی بر معادلات انتقال و پخش رسوب و معادله yang، بعنوان گزینه مناسب انتخاب شده و از مدل ریاضی gstars2.1 جهت حل معادله مربوطه و برآورد پارامترهای لازم استفاده گردیده است.