مطالعه ی بلاف مقاله علمی

پژوهشگران به دلایل مختلفی مقالات علمی را مطالعه می کنند. از جمله این دلایل عبارتند از: مرور مطالب برای شرکت در کلاسی یا کنفرانسها، بدست آوردن اخرین اطلاعات بروز در رشته ی تخصصی مربوطه و تهیه پیشینه تحقیق برای ارائه یک پژوهشی جدید. روشهای مختلفی برای خواندن یک مقاله علمی وجود دارد و معمولا هر پژوهشگر با توجه به تجربه خود این کار را انجام می دهد. در اینجا یک روش سه مرحله ای برای خواندن مقالات معرفی می شود. نکته ی اصلی در این شیوه این است که تمام مقاله در یک بار اول، از ابتدا تا انتها با تمام جزئیات خوانده نمی شود، بلکه پیشنهاد می شود، مقاله در سه مرحله مطالعه گردد. هر مرحله مبنایی برای مرحله ی بعدی است و اهداف خاصی را دنبال می کند. در مرحله اول، یک تصویر کلی از مقاله حاصل می شود و مفاهیم متن اصلی در مرحله دوم و درک و تفهیم عمیقی مقاله در مرحله سوم حاصل می شود.

مرحله ی اول:

مرحله ی اول نگاهی اجمالی به کل متن مقاله است. در این مرحله مراحل زیر در حداقل زمان ممکن مثلا ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام می شود.

مطالعه عنوان، چکیده و مقدمه.

– فقط عنوان های قسمت اصلی و فرعی خوانده شود، نه سایر توضیحات و جزئیات آنها.

– نگاه کلی به روابط ریاضی موجود و محاسبات انجام شده در جهت تشخیص تئوری استفاده شده.

– خواندن نتیجه گیری۔

– بررسی منابع و مرورر مطالب خوانده شده. در پایان مرحله ی اول، خواننده باید جواب سوالات زیر را داشته باشد.

– نوع مقاله: این مقاله جز کدام دسته است؟ آیا یک مقاله ارزیابی کننده، تحلیلی است؟ مروری، و غیره.

– محتوا: سایر مقالات مرتبط به این مقاله کدام هستند؟ اصول تئوری برای حل مسئله چیست؟

صحت و درستی : آیا فرضیه ها دارای اعتبار می باشند؟

– دستاوردها: دستاوردهای اصلی مقاله کدام است؟

– وضوح: ایا مقاله مناسب نوشته شده است؟

– خواننده ممکن است، پس از این مرحله، به این نتیجه برسد که لازم نباشد مقاله را به دلایلی در مرحله ی دوم مطالعه کند.

مقاله جالب، مورد علاقه و مرتبط نیست.

اطلاعات کافی در آن حوزه نداشته باشد.

– فرضیه های آن معتبر نیست.

مرحله ی دوم:

– در مرحله ی دوم متن با دقت بیشتر خوانده می شود و نکات کلیدی یادداشت برداری می شود. اما به جزئیات توجهی نمی شود. دقت عملکرد شکل ها و جداول مورد بررسی قرار میگیرد. این مرحله معمولا زمان بیشتری مثلا یک ساعت وقت میبرد. بعد از این مرحله باید مفهوم کلی مقاله درک شده باشد. اگر مفهوم و منظور مقاله تا پایان مرحله ی دوم مشخص نشده باشد میتواند دلایل متفاوتی :داشته باشد، از جمله

– موضوع جدید و اصطلاحات مخفف موجود در متن ناآشنا است.

– مقاله از تکنیکی استفاده کرده است که قابل درک نیست.

– مقاله خوب نوشته نشده و به دلیل وجود ادعاهای اثبات نشده ضعیف است.

– بعد از این مراحل باید یکی از موارد زیر انتخاب شود:

– مقاله کنار گذاشته شود و با این دیدگاه که نیازی به این مقاله نیست.

– مقاله کنار گذاشته شود و با این دیدگاه که در زمان مناسبی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

– یا مرحله ی سوم شروع شود.

– مرحله ی سوم

– در این مرحله باید درک دقیق و کاملی از مقاله حاصل شود. همان فرضیه های مقاله بازافرینی می شوند. با مقایسه نتایج، نوآوری های مقاله و حتی نقاط ضعف آن مشخص می شود. در این مرحله توجه زیاد به جزئیات است. در طول این مرحله باید نکاتی برای کارهای آتی یادداشت برداری شود. این مرحله برای افراد مبتدی زمان بیشتری مثلا چهار تا پنج ساعت و برای افراد با تجربه زمان کمتری میبرد.