سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کرامت ا… زیاری – استاد دانشگاه تهران-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهدی قرخلو – دانشیار دانشگاه تهران گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عباس مینایی – مهندس فضای سبز و دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

تقریبا در تمامی موقعیت های طراحی سایت جوامع گیاهان بیشترین اثر را در نحوه ادراک مکان دارد.گیاهان مهمترین متغیرهای محیطی در معماری منظر و فضای سبز محسوب می شوند.وجود و عدم وجود ارتباط بصری منجر به احساس لذت و خوشایندی و یا بی تفاوتی و ناخوشایندی می گردد.با توجه به وجود مشکلات فراوان در مقوله فضای سبز ایران ارائه روشهایی جهت انتخاب گیاهان با دیدگاه سیستمی و کل گرایانه امری ضروری ه نظر می رسد.در این مقاله ابتدا مشکلات ناشی از انتخاب نادرست گیاهان در فضای سبز بررسی می شود و سپس گیاهان به لحاظ بصری و اصول زیبا شناختی مورد بررسی قرار می گیرند.و بعد از آن یک روش مناسب جهت انتخاب گیاهان بصورت سیستمی و کل گرایانه که برآیند سه دیدگاه خواهشهای اکولوژیکی طبیعی خصوصیات عملکردی و خصوصیات بصری گیاهان هست ارائه می شود منطق این روش استفاده از نظریه مجموعه ها در ریاضیات می باشد