سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس شاکری داریان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
حسن احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

انباشت رسوب در سد های مخزنی سبب کاهش حجم و عمرمفید مخازن ذخیره آب میگردد. لذا ، اهمیت بررسی پدیده انباشت رسوب در مخازن ، را جهت پیش بینی رسوب مخزن و ارایه فرامین مدیریتی در کنترل مخازن را کاملا مشهود می سازد. در این راستا راههای متعددی جهت برآورد رسوب مخازن ارایه شده ، از این میان استفاده از روشهای ریاض مبتنی بر معادلات جریان مناسبترین روش ، از لحاظ صرف وقت ، هزینه و دقت در برآورد ، پیش بینی رسوب مخزن می باشد. بکار گیری این روش مستلزم حل معادلات حاکم بر جریان و رسوب ، توسط انواع مدلهای ریاضی ارائه شده ، می باشد . از آنجا که معادلات حاکم تطبیق کامل با شرایط طرح نمی باشند ، لذا می بایست قبل از بکارگیری مدلهای ریاضی اقدام به مچ نمودن یا همگن نمودن (کالیبراسیون) مدل با شرایط طرح می باشد.لذا در این تحقیق سعی گردید روش مناسب و مراحل کالیبراسیون مدلهای ریاضی بصورت موردی بر روی مدل ریاضیGstars2و۱ در برآورد ، پیش بینی رسوب و ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب سد مخزنی میناب مورداستفاده قرارگرفته ونتایج آن نشان می دهدکه می توان بااین روش به تخمین مناسب رسوب مخازن دست یافت.