سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی بحرینی زارچ – ق

چکیده:

ثروت و قدرت در هزاره سوم، در پرتو منابع انسانی است. ایران نیز صاحب منابع ارزشمند انسانی است که همواره نگران فرار مغزها و اتلاف منابع خود بوده و لذا مدتی است که تسهیلات مختلفی در اختیار نخبگان قرار داده می شود تا میل در ایران ماندن آنان تقویت شود. همه جا این سوال مطرح است ک ه کشور چه تسهیلاتی به نخبگان می دهد. در ایران نخبگان بیشتر به عنوان ابزاری برای کسب وجهه در مسابقات متنوع جهانی، یا کسب رتبه های برتر علمی ویا حداکثر به عنوان یک مخترع استفاده می شوند. در این میان عده ای نیزناکارآمدی و ناتوانی خود را در زیر بزرگ نمایی مسابقات و المپیادها پنهان می کنند. رویکرد دولت به نخبگان بیشتر ابزاری و حمایتی بوده و این رویکرد به شدت تقویت شده و هر روش نشانه ها و علایم تازه از اهتمام چنین رویکردهایی به نهبگان در تدوین قوانین و سیاست ها دیده میشود.