مقاله نخستين آشنايي هاي ايرانيان با علوم جديد (عصر فتحعلي شاه قاجار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ – بهار ۱۳۸۸ در مسكويه از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: نخستين آشنايي هاي ايرانيان با علوم جديد (عصر فتحعلي شاه قاجار)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصر فتحعلي شاه قاجار
مقاله مدنيت غرب
مقاله علوم جديد
مقاله راه هاي آشنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شناسي آذري لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استقرار حاکميت قاجاريه، آشنايي با علوم جديد در شکلي جدي آغاز گرديد، زيرا اين دوران مقارن با ترقي شگفت آور ملل مغرب زمين بود که قدرت آنها به دليل بهره گيري از علم و صنعت جديد روز به روز شکوفاتر مي گرديد؛ ضمن آنکه با بروز تحولات شگرف در اروپا، رقابتي ميان دول اروپايي در اروپا پديد آمد که اين رقابت پس از اندک زماني به ساير نقاط جهان، از جمله آسيا، کشانيده شد. در اين ميان، ايران به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و سوق الجيشي خود ناخواسته به عرصه بازي هاي سياست جهاني گام نهاد. نتيجه رقابت دول اروپايي و ارتباط تنگاتنگ ميان ايران و آنها آن بود که ايران در مسير آشنايي با عناصر تمدن غرب قرار گرفت و موج دانش نو به سوي دروازه هاي ايران پيشروي نمود. اين ديپلماسي حاکم بر روابط دول اروپايي با يکديگر و با ايران، چنانکه خواهيم ديد، ناخواسته راه هايي را براي آشنايي ايرانيان با مدنيت غرب و علوم جديد و انتقال آن به ايران گشود. در اين مقاله، نويسنده مي کوشد نحوه نخستين آشنايي جدي ايرانيان را با علوم جديد و اينکه آشنايي اوليه با علوم و فنون غربي از چه راه هايي تحقيق پذيرفت، بررسي کند.