مقاله نخستين بيمارستان ها و مراكز درماني در ايران پيش از اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: نخستين بيمارستان ها و مراكز درماني در ايران پيش از اسلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله مراكز درماني
مقاله بيماري
مقاله پزشكي
مقاله جندي شاپور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني پويا حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايرانيان از نخستين ملت هايي بودند که در زمينه پزشکي و دستيابي به درمان بيماري ها و علاج دردها به تکاپو پرداخته و با گذر ايام بر دانش و آگاهي خود در اين زمينه افزودند. در اين تکاپو و کوشش براي فهم و اطلاع از دانش پزشکي و علم طبابت نخستين مراکز درماني براي گرد آمدن بيماران و پزشکان احداث گرديد. با احداث نخستين مراکز درماني که در آن جا پزشکان و بيماران مستقيما با يکديگر ارتباط مي يافتند، علم پزشکي به تدريج رشد و نمو پيدا كرده و با گردآمدن پزشکان و بيماران در مکاني خاص و منحصر، بيمارستان ها و مراکز درماني پيشرفت بسزايي نمودند تا بدين گونه که در نخستين دوران حکومت ساسانيان (۲۷۰ م- ۲۲۴ م) بزرگ ترين مرکز آموزشي – درماني در ايران تاسيس يافت و از اقصا نقاط دنياي آن روزگار افرادي که طالب علم يا در دانش پزشکي متبحر بودند به اين مرکز علمي – درماني (جندي شاپور) سرازير گشتند. بنابراين، نخستين بيمارستان ها در ايران پديد آمده و بعدها در جهان اسلام و در بين ديگر ملت ها انتشار و رواج يافت.
در اين مقاله ابتدا مطالب مربوط به تاريخ مراكز درماني در ايران از طريق مطالعه كتابخانه اي جمع آوري و سپس اين مطالب بر اساس اعتبار منابع دسته بندي شده است. در تدوين متن حاضر روش توصيفي و تحليلي در كنار هم مورد استفاده قرار گرفته و ديدگاه هاي مختلف نويسندگان درباره تاريخ مراكز درماني در نظر گرفته و بررسي شده است و تا حد امكان سعي بر ارايه مطالب جديد و مفيدي در رابطه با تاريخ پزشکي گرديده است.