مقاله نخستين تكاپوهاي تجار سرمايه دار در عصر مشروطه در استقرار قانون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۲۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نخستين تكاپوهاي تجار سرمايه دار در عصر مشروطه در استقرار قانون
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروطيت
مقاله دولت مدرن
مقاله قانون خواهي
مقاله تجار
مقاله سرمايه داري عصر قاجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي فارساني سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناامني هاي اجتماعي و اقتصادي، بي ثباتي و متزلزل بودن شرايط حقوقي، وجود احكام ناسخ و منسوخ، بي قانوني، امكان مصادره اموال، وجود روابط خويشاوندي و هجوم سرمايه هاي بيگانه، زمينه هاي نارضايتي تجار را در عصر قاجار فراهم كرد. لزوم ايجاد اين تغييرات سياسي جهت آَشنايي تجار با غرب و ارايه مباني نظري آن توسط روشنفكران و از طريق روزنامه ها ارايه شد. استقرار دولت مدرن كه در آن محور اصلي قانون و ضابطه مندي است، سلطه قانون و تشكيل نهادها و سازمان هايي كه خدمات معيني ارايه دهد، حق شهروندي و مداخله در امور سياسي و نظارت بر كارهاي دولت همه از مواردي بود كه تجار با مشاركت در جنبش مشروطيت و حضور در مجلس اول و وضع مصوبه هاي آن در برپايي آن تلاش كردند.