مقاله نخستين دريافت هاي ايرانيان از تمدن جديد و تاثير نظري و عملي آن در الگوي نوسازي اميرکبير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ ايران (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: نخستين دريافت هاي ايرانيان از تمدن جديد و تاثير نظري و عملي آن در الگوي نوسازي اميرکبير
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي نوسازي
مقاله تمدن جديد
مقاله تفکر جديد
مقاله ميرزا نقي خان اميرکبير
مقاله پطر کبير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوربخت قباد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور تمدن جديد در اروپا و انتشار آن به ماوراي اروپا از مجراي استعمار، به اجبار نوسازي را بر جوامع شرقي و از جمله ايران، تحميل کرد. اما نوسازي اجباري به جاي تاسيس تمدن جديد به دوگانگي و التقاط تمدني منجر شد. رفع اين نقيصه جز با نوسازي اختياري و انتقال کامل تمدن جديد ممکن نبود. اما، انتقال تمدن جديد بدون الگو و طرح معين نظري و عملي ممکن نمي شد. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که اميرکبير از کليت تمدن جديد درک و تصوير ذهني مشخصي داشت و اقدامات نوسازانه او بر اساس الگو و طرح معيني در نظر و عمل آغاز و هدف اصلي او تاسيس تمدن جديد بود. اما، شکست اقدامات او نه به دليل مشکلات و نقایص شناختي و ادراکي از تمدن جديد، بلکه، به علت غلبه مدافعان شرايط و مناسبات جاري و مخالفت آنان با اصلاحات و نوسازي همه جانبه بود.