سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهدی یزدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
زهرا ربیعی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نهشته های پالئوزوئیک بالایی در منطقه ی دارچاله واقع در ۱۵ کیلومتری شرق شهرضا و ۷۰ کیلومتری جنوب شرق اصفهان رخنمون دارند. مجموعه ی کنودونت های به دست آمده متعلق به یک واحد کرم رنگ تا زرد رنگ کرینوئیددار بوده که در قسمت میانی مقطع مورد مطالعه در منطقه ی دارچاله قرار دارند. مطالعات و بررسی های انجام شده بر روی مجموعه ی کنودونت های به دست آمده در نا-حیه دارچاله به طور کلی سن کربونیفر پسین (نامورین پسین تا وستفالین آغازین) را مشخص می کند. فسیل های دیگری که در این منطقه یافت شده است عبارتند از: استراکد، فرامینیفر، بازوپایان، قطعات خارپوستان نظیر ساقه ی کرینوئید، بریوزوئر و اجزای اسکلتی هولوتورین.